Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


flounce (ฟเลานซ) n. vi.
1. โยกตัว, สะบัด, สลัดตัว, จีบ, รอยจีบ, ผ้าจีบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน