Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


flood (ฟลัด) n. vt. vi.
1. น้ำท่วม, อุทกภัย, ใส่น้ำจนท่วม, ทำให้เจิ่ง, เจิ่ง, ท่วมฝั่ง, ไหลบ่า, ไหลมาเทมา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน