Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


flock (ฟล็อค) n. vi.
1. ฝูง, พากันไปเป็นฝูง, ยกโขยง, แห่กันไป, รวมหมู่, จับกลุ่ม, ออ
2. หมู่อุบาสกอุบาสิกา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน