Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


flax (ฟแล็คซ) n.
1. ต้นไม้ที่เอาปอมาทำผ้าลินิน, ปอของต้นแฟลกซ์, ผ้าลินิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน