Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


flatness (ฟแลท-เน็ซ) n.
1. แบน, ทำให้แบน, นวด, ปราบให้เรียบ, ทางแบน (ของดาบ)
2. ฝ่ามือ
3. ราบ, ที่ราบ
4. มีทาง (ล้ม) แผ่
5. หมดฟอง
6. (อัตรา) รวด, (ปฏิเสธ) ดื้อๆ, ตรงๆ, โต้งๆ, ไม่มีปัญหา
7. ตั้งลำ (เครื่องบิน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน