Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


flat (ฟแล็ท) n.
1. ห้องชุดหนึ่งรวมอยู่ในตึกหลังใหญ่สำหรับให้เช่าอยู่, แบน, ทำให้แบน, นวด, ปราบให้เรียบ, ทางแบน (ของดาบ)
2. ฝ่ามือ
3. ที่ราบ, ราบ
4. มีทาง (ล้ม) แผ่
5. หมดฟอง
6. (อัตรา) รวด, (ปฏิเสธ) ดื้อๆ, ตรงๆ, โต้งๆ, ไม่มีปัญหา
7. ตั้งลำ (เครื่องบิน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน