Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


flash (ฟแล็ฌ) n. vt. vi.
1. ลูกวูบ, ส่องแสงวาบ, แสงปลาบ, ไฟถ่ายรูปชนิดลุกวูบเดียว, แลบปลาบ, เป็นประกาย
2. แกว่ง (ดาบ) เป็นประกาย
3. ส่องแสงสะท้อน, ส่อง (ไฟฟ้าเดินทาง)
4. ลุกเป็นไฟขึ้นมา
5. ชั่วพริบตาเดียว, ชั่วขณะ, แวบ
6. ส่งโดยทางโทรเลข, ข่าวด่วน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน