Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


flare (ฟแล) n. vt. vi.
1. ส่องวอบแวบเข้าตา, แสงวอบแวบ, เพลิงที่ลุกช่วงโชติชั่วขณะหนึ่ง, ความช่วงโชติชั่วขณะ
2. ฉุนเฉียว
3. รอยด่างเป็นวงกลมในกระจก ถ่ายรูป
4. บาน, ผาย, ทรงผาย
5. ไต้, คบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน