Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


flank (ฟแล็งค) n. vt.
1. สีข้างข้างหนึ่ง, สวาบม้าด้านข้างของตึกหรือภูเขา
2. ขนาบข้าง
3. ปีกกองทหาร, โอบปีก, จักการป้องกันปีก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน