Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


flaccid (ฟแลค-ซิด) adj.
1. เกี่ยว, ยาน, ไม่ขึงขัง, อ่อนแอ, ป้อแป้, ปวกเปียก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน