Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fixedness (ฟีค-ซิคเน็ซ) n.
1. ติด, ยึด, ประจำที่, ตรึงตรา, แน่นอน, ตายตัว, ตาย, เฉย, ไม่เคลื่อนไหว
2. ทำให้ (ปูน) แข็ง, ทำ (รูปถ่าย) ให้คงที่ โดยแช่ลงในน้ำไฮโป, ทำให้ (สี) ไม่ตก
3. กำหนด, ตั้ง (ใจ), สำรวม, จ้อง, เจาะจง
4. ป้าย (ความผิด)
5. จัดการ, จัด (ผม)เล่นงานฐานะที่ลำบาก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน