Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fixed (ฟิคซท) adj.
1. ติด, ยึด, ประจำที่, ตรึงตรา, แน่นอน, ตายตัว, ตาย, เฉย, ไม่เคลื่อนไหว
2. ทำให้ (ปูน) แข็ง, ทำ (รูปถ่าย) ให้คงที่ โดยแช่ลงในน้ำไฮโป, ทำให้ (สี) ไม่ตก
3. กำหนด, ตั้ง (ใจ), สำรวม, จ้อง, เจาะจง
4. ป้าย (ความผิด)
5. จัดการ, จัด (ผม)เล่นงานฐานะที่ลำบาก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน