Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fixed focus lens
1. แว่นที่มี focus คงที่ หมายความว่าจะส่องหรือถ่ายภาพในระยะใดๆ ก็ชัดอยู่เสมอ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน