Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fitness (ฟีท-เน็ซ) n.
1. เหมาะสม, คู่ควร, ควรแล้ว, สมควร
2. ทำให้พอดี, รัดรูป, กระชับเข้ารูป, คับ, ลงกับ, (เสื้อ) พอดี
3. ปรับ, ปรับปรุง, ทำให้เหมาะ, ลองสวม
4. ประกอบ, ตระเตรียมหาเครื่องใช้และให้เงิน, ตระเตรียม
5. บรรจุ, ใส่
6. สบาย, สมบูรณ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน