Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fit (ฟิท) n.
1. อาการเป็นลม, สมควร, ควรแล้ว, คู่ควร, เหมาะสม, เป็นพักๆ = by fits and starts (snatches), คราวสมองแล่น, คราวอารมณ์ดีหรือร้าย, พักหนึ่งของอาการอย่างอื่น เช่น ไอ โกรธ หัวเราะ, เวลาจับไข้
2. ทำให้พอดี, รัดรูป, กระชับเข้ารูป, คับ, ลงกับ, (เสื้อ) พอดี
3. ลองสวม, ทำให้เหมาะ, ปรับปรุง, ปรับ
4. ตระเตรียม, ตระเตรียมหาเครื่องใช้และให้เงิน, ประกอบ
5. บรรจุ, ใส่
6. สบาย, สมบูรณ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน