Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


first (เฟิซท) n. adj. adv.
1. วันที่หนึ่ง, สำคัญที่สุด, ก่อน, ประการต้น, ต้น, แรก, ชั้นหนึ่ง, ที่หนึ่ง
2. เอก, เอกอุ, เอ้, คนสอบไล่ได้ชั้นหนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน