Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


finish (ฟีน-อิฌ) n. vt. vi.
1. ทำให้หมด, ทำจบ
2. เสร็จสิ้น, เสร็จ, สำเร็จ, จบ, หมด
3. อ่านจบ, เขียนจบ, รับประทานหมด
4. ตอนท้ายที่สุด, ลงเอย, ลงท้าย
5. มาถึงหลักชัย
6. ชักเงา, ทาสี, ตกแต่ง, ขัดเกลา, ปราบ
7. ความเกลี้ยงเกลา, ความมัน
8. พื้นหน้าโต๊ะหรือกระดาษ, ลาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน