Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


find (ไฟนด) n. vt.
1. สืบ, สิ่งที่พบ, ผู้ที่ได้ค้นพบ, พบความลับของ, สืบสวนพบ, ประสบ, พบ, หา, ค้น
2. จับได้, หาได้, คลำหาไปจนถึง
3. ได้รับ, บรรลุ, ไปถึง
4. พิสูจน์, ทดลองให้เห็นเท็จจริง
5. ลงความเห็น, เห็นว่า, เห็นมี, แลเห็น, สำนึก, รู้สึก, ตัดสิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน