Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


finale (ฟินา-เละ) n.
1. ฉากสุดท้ายของละคร
2. ลูกหมดของดนตรี
3. อวสานของสิ่งใดๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน