Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fin (ฟิน)
1. ครีบหรือกระโดงปลา, ครีบโลหะ, ครีบปลอกสูบเครื่องยนต์ที่ใช้อากาศทำให้เย็น, ปีก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน