Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


film transport
1. เครื่องม้วนฟิล์มในกล้องถ่ายรูป หรือกล้องถ่ายภาพยนตร์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน