Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


filling (ฟีล-ลิง) n. adj.
1. ทองเงินหรือปูนสำหรับอุดฟัน
2. แป้งสำหรับย้อมให้ผ้าหนา
3. วัตถุสำหรับถม, วัตถุสำหรับใส่ผนังที่กลวงให้เต็ม
4. วัตถุสำหรับทาไม้ให้เรียบ
5. สิ่งใดที่เจือเติมลงไปเพื่อให้ดูมาก
6. ไส้ในของขนม
7. (อาหาร) หนัก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน