Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


filler (ฟีล-เลอะ) n.
1. ดู full เต็ม, เครื่องบรรจุหรือยัด เช่น นุ่น
2. เรื่องเล็กๆ น้อยๆสำหรับบรรจุหนังสือพิมพ์ให้เต็มหน้า
3. ไส้
4. วัตถุเหลวสำหรับอุดเนื้อไม่ก่อนลงสี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน