Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fill (ฟิล) n. vt. vi.
1. (เสียง) ใหญ่, แท้, หมกมุ่น, ล้วน, (สี) ไม่เจือ, (รูปร่าง) ท้วม, จดจ่อ, ย้อม (ผ้า) ด้วยแป้งเพื่อให้หนา
2. ดู full เต็ม, เต็มที่, เต็ม
3. เติมจนเต็ม, เพิ่มเติมให้ครบ, ทำให้เต็ม, จุกจนเต็ม, บรรจุอยู่เต็ม, บรรจุจนเต็ม, บรรจุ
4. แน่น, คับ, ตื้นเขิน
5. อิ่มแปล้, แบน, พอง, (ใบเรือ) โป่ง, เพียบ, เปี่ยม
6. จุใจ, พอใจ
7. พร้อมมูล, บริบูรณ์, ครบองค์, ทั้งดุ้น, หมด, ครบจำนวน, โดยไม่ตัดทอน
8. ครอง (ตำแหน่ง), สวม
9. กรอก (รายการ)
10. อุด (ฟัน), ถม (บ่อ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน