Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


file (ไฟล) n. vt.
1. ตะไบ, แถวตั้ง, แถวตรง, แถวเรียงหนึ่งหรือสอง, เดินเรียงแถว, ลวดสำหรับร้อยเอกสาร
2. สำนวนความเรื่องหนึ่งๆ, เอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด, ปึกหนังสือหรือเอกสาร, แผงสำหรับเก็บหนังสือ
3. เก็บเอกสาร, ยื่น (คำร้อง), เก็บเข้าแผง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน