Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


figurehead
1. รูปปั้นหรือรูปสลัก, รูปที่ติดอยู่บนหัวเรือ
2. หัวหน้าแต่ในนาม, ตัวเชิด, เจว็ด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน