Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


figuratively (ฟีก-ยุระทิฝลิ) adv.
1. เป็นอุปมา, โดยอุปมา
2. (ศิลป์) ที่แสดงรูปร่าง เช่น การวาดเขียนและสลักปั้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน