Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


field day
1. วันซ้อมหรือวันรับตรวจของทหาร
2. วันที่นัดสมาชิกมาพบกันเพื่อไปเที่ยวหรือเพื่อเล่นกีฬา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน