Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fidelity (ไฟเดล-อิทิ) n.
1. ความซื่อสัตย์, ความจงรักภักดี
2. ลักษณะตรงกับความจริงหรือตัวจริงในการพรรณนาหรือภาพ
3. ความชัดของหีบเสียงหรือเครื่องรับวิทยุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน