Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fetch (เฟ็ซ) vt. vi.
1. ไปเอามา, รับมา, นำมา, ได้, นำเอาออกมาให้เห็น
2. ราคาต่ำลง), นกตกลงมา, น้ำตาตก, ทำให้ (เลือดออก
3. ถึง (ท่า)
4. ล่อ (สูบน้ำ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน