Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ferrotype (เฟ-โระไทพ) n. vt.
1. ภาพพิมพ์บนแผ่นเหล็กบาง
2. ทำ (ภาพ) ให้เป็นเงาโดยนาบกับแผ่นเหล็ก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน