Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


feminist (เฟม-อินิซท) n.
1. ผู้สนับสนุนลัทธินี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน