Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


femininity (เฟมินีน-อิทิ) n.
1. หญิง, อย่างผู้หญิง, ในลักษณะของผู้หญิง, ความเป็นผู้หญิง, พวกผู้หญิง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน