Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


felt (เฟ็ลท) n. adj. pt. pp.
1. คลำ, ดู feel รู้สึก, สักหลาดที่ทำโดยวิธีเอาขนแกะมาอัดไม่ใช่ทอ เช่น
2. คลำดูรู้สึก(ร้อน, แข็ง), หาทาง, สัมผัส
3. ความรู้สึกเมื่อเวลาสัมผัส, ทำให้รู้สึก, สำนึก, รู้สึก, เห็นใจ
4. สำรวจ(ภูมิประเทศ)
5. ทาบทาม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน