Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


felicitation (ฟิลิ- ซิเท-ฌัน)
1. ถวายพระพร, คำแสดงความยินดี, การแสดงความปีติยินดี
2. ความมั่งคั่งสมบูรณ์, ความสุข

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน