Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


feel (ฟีล) n. vt. vi.
1. คลำ
2. หาทาง, สัมผัส, คลำดูรู้สึก(ร้อน, แข็ง)
3. ความรู้สึกเมื่อเวลาสัมผัส, ทำให้รู้สึก, เห็นใจ, สำนึก, รู้สึก
4. สำรวจ(ภูมิประเทศ)
5. ทาบทาม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน