Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


federal (เฟด-เออะแร็ล) n. adj.
1. สหรัฐ, สหพันธรัฐ, (รัฐบาล) กลาง
2. พวกอเมริกันเหนือ ในศึกกลางเมืองของอเมริกา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน