Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


feature (ฟี-เชอะ) n. vt.
1. ลักษณะหน้าตา
2. ภูมิประเทศ
3. สิ่งใดที่เป็นลักษณะเด่น, เป็นลักษณะสำคัญ, หนุนให้เด่น, แสดงให้เห็นแจ่มแจ้งกว่าสิ่งอื่น, แสดงเป็นเรื่องสำคัญ, แสดงให้เห็นประจักษ์
4. สารคดีในหนังสือพิมพ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน