Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


feathered (เฟฑ-เอิด) adj.
1. มีขนอย่างนก, มีซับในเป็นขนนก, (ลูกศร) มีหางซึ่งทำด้วยขนนก, ปีกขนนก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน