Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


favoritism
1. ความลำเอียง, ฉันทาคติ, การเลือกที่รักมักที่ชัง, การเห็นแก่หน้ากัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน