Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fasten (ฟาซ-'น) vt. vi.
1. สำมะเลเทเมา, เจ้าชู้, ไม่เรียบร้อย, ทะลึ่ง, ด่วน, ไว, รวดเร็ว
2. ทำให้แน่น, ติด, แน่น, ผูก (เชือก), ทำให้แน่น
3. ลั่น (กุญแจ), ลงสลัก
4. ขัด (กระดุม), กลัด, อัด, ยึด, ตรึง, สวม, เย็บ
5. ยึดเป็นที่หวัง, ถือเอา
6. จดจ่อ, จับตา
7. ไม่เคลื่อนไหว, ยืนกระต่ายขาเดียว, เหมือนถูกตอกตะปู
8. ใกล้, ชิด, แข็ง
9. (สี) ไม่ตก
10. ทางวิ่งแข่ง) ชนิดพื้นแข็ง, (สนามเทนนิส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน