Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


famish (แฟม-อิฌ) vt. vi.
1. ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก, ความขาดแคลน, ข้าวยากหมากแพง, ฉาตกภัย, อดอยาก, หิว, ให้อดข้าว, บังคับให้ขาดแคลนอาหาร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน