Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


falsify vt.
1. ผิด(เท้า), ดู false ผิด, พลาด
2. ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3. ทำให้ผิด(หวัง), แสดงให้เห็นว่า (คำทำนาย) ผิด
4. หลอก, เก๊, ไม่แท้, ทุจริต, ไม่ซื่อตรง, ปลอม, ไม่จริง, ไม่ถูกต้อง, เท็จ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน