Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


false (ฟอลซ) adj. adv.
1. ผิด(เท้า), พลาด
2. ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3. ทำให้ผิด(หวัง), แสดงให้เห็นว่า (คำทำนาย) ผิด
4. เก๊, ไม่แท้, ทุจริต, ไม่ซื่อตรง, ปลอม, เท็จ, ไม่จริง, ไม่ถูกต้อง, หลอก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน