Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


faithfully (เฟธ-ฟุลิ) adv.
1. ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, ความศรัทธา, ความเลื่อม ใส, ความยึดมั่น
2. ศาสนาคริสต์, ศาสนาอันแท้จริง, ศาสนา, ลัทธิความเชื่อถือ
3. คำสัญญา, ทำตามสัญญา
4. ตรงตามความจริง, (รูป) เหมือนจริง, (คำแปล) ตรงตามต้นฉบับ
5. จงรักภัก ดี, ซื่อสัตย์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน