Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


faith (เฟธ) n.
1. ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ, ความศรัทธา, ความเลื่อม ใส, ความยึดมั่น
2. ศาสนาคริสต์, ศาสนาอันแท้จริง, ศาสนา, ลัทธิความเชื่อถือ
3. คำสัญญา, ทำตามสัญญา
4. ตรงตามความจริง, (รูป) เหมือนจริง, (คำแปล) ตรงตามต้นฉบับ
5. จงรักภัก ดี, ซื่อสัตย์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน