Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fairly (แฟ-ลิ) adv.
1. สวย, งาม
2. (ผิวเนื้อ) ขาว, (ผม) สีอ่อน, สีทอง
3. แจ่มใส, ถนัด, สะอาด, เรียบร้อย, บริสุทธิ์
4. ดีพอใช้, ดีพอใช้, มากพอใช้
5. ถูกต้อง, ยุติธรรม
6. สุภาพ, อ่อนหวาน, ไมตรี, ตรงเผง, ทีเดียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน