Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


fair (แฟ) n. adj. adv.
1. ตลาดนัด, งาม, สวย, การประกวด, งานออกร้าน, งานเอิกเกริก
2. (ผิวเนื้อ) ขาว, (ผม) สีอ่อน, สีทอง
3. แจ่มใส, ถนัด, สะอาด, เรียบร้อย, บริสุทธิ์
4. มากพอใช้, ดีพอใช้, ดีพอใช้
5. ยุติธรรม, ถูกต้อง
6. สุภาพ, อ่อนหวาน, ไมตรี, ตรงเผง, ทีเดียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน