Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


factor (แฟค-เทอะ) n.
1. พนักงานที่ทำงานค้าขายแทนบริษัท, คนทำการซื้อขาย, พ่อค้า
2. เหตุ, กรณี
3. ปัจจัย
4. ส่วนที่คูณกันขึ้นเป็นจำนวน เช่นจำนวน ๖ มีแฟคเตอร์คือ ๒ กับ ๓, ตัวคูณหรือตัวหาร, ตัวประกอบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน