Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


face (เฟซ) n. vt. vi.
1. หน้า, โฉมหน้า, โฉม, ใบหน้า, หน้าตา, สีหน้า, เผชิญหน้า
2. หงาย (ไพ่)
3. แง่, ด้าน
4. ความหน้าด้าน
5. เหลียว, แล, หันไปทาง, บอกให้หัน, หัน, หันหน้า
6. ดาด, ขลิบ, ฉาบ, ผนัง), แต่งพื้นหน้า (ถนน
7. หน้ากว้าง
8. พื้นภพ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fคำศัพท์แนะนำหมวด F

กลับขึ้นด้านบน